Corona nieuws

Beste schutter,

Op deze pagina worden alle nieuwsberichten omtrent de Corona uitbraak die betrekking hebben op onze vereniging gepubliceerd. Hou deze pagina in de gaten!

Met vriendelijke groet,

Ton Kuijt

Secretaris

UPDATE 17-01-2022

Beste medeschutter,

Zoals U wellicht niet is ontgaan zijn er weer versoepelingen aangekondigd, waardoor onze vereniging weer open kan op de reguliere avonden. U bent dan ook vanaf dinsdag avond 18-01-2022 weer van harte welkom op de vereniging!
Helaas zijn de regels wel als voorheen, hetgeen betekend:
– Bij binnenkomst tonen van corona toegangsbewijs
– Bij verplaatsingen binnen de vereniging mondkapje op
– Op de schietpunten veilige afstand houden en als dat niet kan (Instructie oid) mondkapje op

We hopen jullie allemaal weer op de vereniging te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ton Kuijt

UPDATE 03-11-2021

Beste leden,

Zoals U niet zal zijn ontgaan gaat het volgens onze overheid niet goed met de corona-besmettingen. Onze provincie wordt aangemerkt als een risicogebied, en ook andere regio’s zijn als zodanig aangemerkt. Dinsdag 2-11-2021 was er weer een persconferentie, waar vergaande maatregelen zijn gepresenteerd als het gaat om onze sportbeleving.

Vanuit de sportbond, de overheid en de gebouwbeheerder heb ik inmiddels vernomen dat we er niet onderuit kunnen:

Vanaf zaterdag 6-11-2021 is het verplicht een corona toegangs bewijs en geldige legitimatie te tonen als je een binnensport-lokatie bezoekt. Voor vrijwilligers in functie geldt deze verplichting niet.

Ook wij zullen ons hieraan moeten houden. Wij, als bestuur, beseffen ons terdege dat dit implicaties heeft voor sommige van onze leden, maar kunnen gezien de aankondigingen van handhaving niet anders dan ons confirmeren aan de regelgeving.  Op https://www.knsa.nl/coronatoegangsbewijs-verplicht-voor-binnen-schietbanen/ vind u het bericht van de KNSA, en op https://sportbedrijfkatwijk.nl/meer-informatie/coronamaatregelen/ staat het bericht van het Sportbedrijf Katwijk.

Voor de deurcontrole zijn er vrijwilligers nodig. Als je iets kunt betekenen op dit vlak dan zouden wij het op prijs stellen als je je beschikbaar stelt voor deze taak, hoe meer vrijwilligers we kunnen inzetten hoe lichter de last wordt…

Mocht je willen meehelpen dan kun je op deze email reageren.

Wij hopen op uw begrip, en dat de situatie weer snel terug mag naar voor de uitbraak van corona.

 

UPDATE 24-09-2021

Onderstaande gaat op 25-09-2021 gelden!

Beste leden,

Het is jullie vast niet ontgaan dat er voor de sportkantines een aantal maatregelen gaan gelden die ook op onze sportbeleving invloed gaan hebben. Als je in een sportkantine wil verblijven, moet je een negatieve PCR test of een vaccinatiebewijs kunnen overleggen.
Daarom vragen we de leden die gebruik willen maken van de kantine een negatieve PCR test te overleggen of een vaccinatie-bewijs. Kun je dit niet overleggen dan kan de vereniging je niet toestaan in de kantine te blijven.
We doen hierbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Heb je geen negatieve test of een vaccinatiebewijs wat je kunt overleggen, blijf dan niet in de kantine hangen. Er is in diverse media gemeld dat er wordt gehandhaafd, en de boetes zijn dusdanig dat herhaaldelijk overtreden het einde van de vereniging kan betekenen. En dat wil je niet op je geweten hebben, toch?

We hopen als bestuur op begrip vanuit de leden. We hebben dit niet zelf bedacht, en hopen dat de maatregelen snel zullen worden opgeheven. Tot dan zullen we er ons in moeten schikken.

 

Met vriendelijke groet,

Ton Kuijt

Secretaris

UPDATE 19-05-2021

Beste medeschutter,

 

We zijn weer open! U bent van harte welkom op de verenigings-avond.

Namens het bestuur,

Ton Kuijt

UPDATE 15-12-2020

Beste medeschutter,

Vanavond 14-12-2020 zijn helaas strengere maatregelen afgekondigd die onze vereniging ook gaan treffen. Nederland gaat in een strenge lockdown, en die maatregel houd in dat alle binnensporten vanaf heden niet meer mogelijk zijn. Ook wij moeten hieraan gehoor geven, en daarom is de club vanaf heden gesloten tot 19 januari 2021, of indien aangekondigd eerder.
Het is een maatregel die ons als vereniging hard treft. De afgelopen tijd hebben we door kunnen schieten, maar helaas moeten we nu weer voor een langere periode dicht. Laten we elkaar niet vergeten en gehoor geven aan de oproep van onze overheid, zodat we hopelijk snel van deze ellende af zijn en weer lekker op de baan kunnen vertoeven.

Overigens wil ik een ieder nog meegeven dat wij als bestuur doorgaan met de gang van zaken zodat als de maatregelen worden opgeheven we weer als vanouds kunnen schieten!

Houd moed!

 

Namens het bestuur,

Ton Kuijt

 

UPDATE 14-10-2020, 22:15

Beste sportschutter,

Afgelopen dinsdagavond hebben wij weer mogen vernemen dat het met het aantal corona-besmettingen de verkeerde kant op gaat in Nederland. Er zijn een aantal strikte maatregelen afgevaardigd, die gelukkig onze sport onder strengere voorwaarden mogelijk kunnen blijven maken.

Vanaf woensdag 14-10-2020 om 22:00 is het daarom verplicht om een mondkapje te dragen zodra je binnen bent en jezelf verplaatst. Dus als je binnen komt, als je vanuit de wachtruimte naar de banen loopt, of naar buiten gaat na een avond schieten: Mondkapje op. Ben je op het schietpunt, of zit je in de wachtruimte te wachten op instructie, dan is het mondkapje niet nodig. Ook gaan we strenger zijn op het handhaven van de 1,5 meter afstand. Die afstand is cruciaal, omdat we als vereniging een fikse boete riskeren als we ons er niet aan houden. De kantine is voorlopig omgedoopt tot wachtruimte en we hopen dat iedereen dat respecteert. Ook op het in gebruik zijn als kantine staan hoge boetes…

Verder is het opgevallen dat de instructie-blokken nu erg leeg blijven, omdat de kkg-cursisten vrijwel allemaal klaar zijn en graag verder willen. Daarom wordt er gekeken om op korte termijn de instructie-blokken open te stellen voor alle disciplines. Zo kunnen alle schutters na vrijgave voor kkg door met de instructies. Hierover volgt nog een email.

Ook worden de blokken die nu kunnen worden gebruikt om te komen schieten ingekort van 45 minuten naar 30 minuten. Het valt op dat er grote differentiatie is in het gebruik van de tijd, de ene schutter heeft aan 45 minuten niet genoeg terwijl een ander met 20 minuutjes weer buiten staat. Wel wordt het mogelijk om twee blokken te reserveren. Handig, want dan kun je twee aansluitende blokken reserveren, of twee verschillende banen reserveren per avond zodat je ook meerdere disciplines kunt schieten op een avond.

Wij zijn in elk geval blij dat we door kunnen. We hopen dat de maatregelen op begrip vanuit de leden kan rekenen, en dat we door het nemen van de maatregelen snel weer over kunnen tot de orde van de dag.

Samen slaan we er ons wel doorheen!

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Ton Kuijt

 
 
 

UPDATE 28-07-2020, 21:30

 

Onze overheid heeft in overleg met het RIVM en het NOC*NSF besloten dat vanaf 01-07-2020 binnensporten weer mogen! En daar vallen wij ook onder gelukkig! Dus de vereniging is per 01-07-2020 weer geopend voor leden. Er dient wel te worden ingeschreven op de baanplanner welke nog in de maak is, en alleen (neven)leden kunnen voorlopig inschrijven om te voorkomen dat onze leden na 3 maanden wachten naast het net vissen… Er is een algemene email naar de leden gestuurd met de volgende tekst:

Afgelopen week is er een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd die voor ons als schietsportvereniging positief uitpakt: Per 1 juli 2020 mogen we weer open!
Er zitten wel wat haken en ogen aan. De wijzigingen in de gang van zaken is ongeveer als volgt:

– Schieten op afspraak
Om te kunnen komen schieten moet er van te voren een afspraak worden ingeplanned. Daarvoor word nog een website bekend gemaakt zodat iedereen zich kan inschrijven en kan komen schieten. We kunnen per avond ongeveer 100 schietbeurten aan dus in principe komt iedereen aan de beurt, maar het kan zijn dat je geen kans krijgt en we vragen jullie begrip hiervoor.
De tijdlimiet is gesteld op 45 minuten inclusief baanwissel. Het is dus zaak om 5-10 minuten voor je beurt aanwezig te zijn zodat je de baan op tijd op kunt. De tijdslimiet is vast en je mag geen 2 slots achter elkaar reserveren; dat is niet zo eerlijk naar de andere leden toe… Ook wordt er met nadruk op gewezen dat het voorlopig niet mogelijk is uitgebreid gebruik te maken van de kantine, aangezien we ons daat aan de 1,5 meter moeten houden. Het dringende verzoek is dan ook om eventuele aanhang- en support teams die zelf niet actief schieten thuis te laten. We komen daar domweg plek voor tekort. Je kunt jezelf inplannen met je KNSA en je email-adres op de planner van SSV Katwijk.

 

– Secretariaat op afspraak

In de afgelopen periode is er ook bij onze leden papierwerk blijven liggen. Om te voorkomen dat het secretariaat wordt overspoeld met vragen en personen waardoor de 1,5 meter niet meer gehandhaafd kan worden gaat het secretariaat werken op afspraak. Een afspraak kan per email worden gemaakt met secretariaat@ssvkatwijk.nl, of tijdens clubavonden per telefoon op 071-3616489

 

– Instructie op een vast moment
De instructies worden op een andere manier vormgegeven, om te voorkomen dat de insctructies in het water vallen. Aangezien instructie in de huidige vorm niet haalbaar is word er een proef gestart waarbij op de schietavond een blok van 20:30 tot 22:00 word ingericht om de instructies klassikaal te gaan doen, en dit vindt plaats op de kleine baan. Om te zien of dit haalbaar is wordt met een kleine groep gestart, namelijk met de leden die nog niet vrij zijn voor KKG. Op die manier kunnen ze weer meedraaien met de clubavonden. Instructie voor andere wapentypes gaan we ons op beraden naar aanleiding van de voortgang van de KKG-groep. Uitnodigingen voor de instructiemomenten worden verstuurd aan diegenen die er onder vallen.

– Jeugd
De jeugd mag weer trainen. Echter, de 1,5 meter regel kunnen we alleen handhaven als iedereen zich aan de regels houd. Beoefen je de sport niet actief, dan ben je ook niet welkom op de baan. Ouders worden dan ook niet op de banen toegelaten. De boetes die worden uitgedeeld zijn fors, en ook de vereniging zal in geval van een overtreding een forse boete krijgen!

– Zomersluiting
Aangezien velen van ons dit jaar niet op vakantie gaan en door het corona-gebeuren veel mensen hun cluppie hebben gemist, gaan we proberen de zomer door te draaien. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers, dus al je graag iets wil bijgragen dan is dit je moment!

– Zaterdagmiddag
Door de manier waarop de clubavonden gestalte gaan krijgen wordt het lastig om ook de zaterdagen bemenst te krijgen. Tot nader order is er dus geen zaterdag-openstelling. Als er animo genoeg is kan de club op zaterdag weer open ter zijner tijd.

– Opening kantine
Uiteraard is de kantine geopend om wachtenden te voorzien van een natje en een beperkt droogje. De keuken wordt helaas voorlopig niet bemenst, dus geen snacks helaas. Wel kan er drinken en een zoetigheidje worden gekocht.

– Gepast betalen
Aangezien we op de vereniging niet met PIN of contactloos kunnen betalen wordt een ieder verzocht zoveel als mogelijk gepast te betalen! Zowel de bar als de entree.

Nou, dat was een hele brief. Tot slot willen we, als bestuur, iedereen nog op het hart drukken verstandig om te springen met de eigen gezondheid. Wij kunnen als vereniging niet verantwoordelijk zijn voor alle leden op het vlak vande lichamelijke gezondheid dus voel je je niet goed, ben je snotterig, heb je koorts: Blijf alsjeblieft nog even thuis!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade door bezoek aan de vereniging. Wil je zelf het risico niet lopen, dan raden we je ook aan thuis te blijven. Ook willen wij benadrukken dat het handhaven van de regels zoals gesteld door de overheid een taak is van iedereen, en dat als we een boete krijgen voor het niet handhaven het onhoudbaar is om te blijven schieten…

We hopen op jullie begrip, en hopen elkaar weer te treffen in goede gezondheid op de vereniging!

 

Namens het bestuur,

Ton Kuijt

 

UPDATE 06-04-2020, 23:00

Helaas zijn de maatregelen van kracht tot in ieder geval 28-04-2020, dus tot die tijd zal de vereniging helaas gesloten blijven…

UPDATE 24-03-2020, 21:00

Beste leden van SSV Katwijk,

 

Bij deze een update van uw schietvereniging. Wij zijn u niet vergeten!

Allereerst delen we mede dat wij ons moeten houden aan de sluiting van de verenigingen, en dus gesloten zullen blijven voor verenigingsactiviteiten tot 6-4-2020.

Er is voor evenementen een verbod tot 1-6-2020 dus tot die tijd zijn er geen wedstrijden op de Katwijkse baan.

Dat is een hele tijd zonder schieten, en ook uw bestuur voelt het gemis maar we moeten er gehoor aan geven. Voor ons aller gezondheid!

Verder is ons door de KNSA het volgende meegedeeld:

 
 

Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt. Er bereiken ons inmiddels tevens berichten dat sommige politie-eenheden de verlenging van verloven wel uitvoeren; die doen dat dan schriftelijk.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.” (Bron: KNSA Nieuwsbrief 104)

Beste leden, denk er aan dat u als de tijd daar is uw verlof ter verlenging aanbied bij Bijzondere Wetten! Er is (nog) geen regel die dit wettelijk regelt, en dus moeten we zelf het initiatief blijven houden.

Tot slot: Zodra de gelegenheid weer daar is, hopen wij jullie allemaal in goede gezondheid weer te mogen begroeten op onze vereniging. 

Namens het bestuur,

 

Ton Kuijt

Secretaris

 

UPDATE 13-03-2020, 14:00

SSV Katwijk gesloten in verband met Corona

Beste mede-schutter,

Het kan u niet zijn ontgaan dat het Corona-virus voor ontwrichting zorgt van onze maatschappij. Om verdere verspreiding te voorkomen is door het NOC*NSF en de KNSA gevraagd alle clubactiviteiten tot in ieder geval 31-3-2020 op te schorten.
Wij, als bestuur van SSV Katwijk, hebben besloten hierin mee te gaan.
Vanaf heden, vrijdag 13-03-2020 is de vereniging gesloten tot in ieder geval dinsdag 31-3-2020. Mochten er zich veranderingen in de situatie voordoen dan zullen wij dat op de gebruikelijke manier communiceren met de leden.
We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Echter, wij moeten onze maatschappelijke verantwoording niet uit de weg gaan en er alles aan doen om te voldoen aan de gestelde richtlijnen.

We hopen op jullie begrip!

Namens het bestuur,

Ton Kuijt
Secretaris

UPDATE 13-03-2020, 10:00

De NOC*NSF en de KNSA hebben een schrijven doen uitgaan met daarin de volgende tekst:

Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met in ieder geval 31 maart 2020.
 
Dat betekent dat wedstrijden zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, tot die datum geen doorgang zullen vinden.
 
In navolging daarop, adviseert het KNSA-bestuur tevens alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen hun verenigingsactiviteiten per direct, in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande, af te gelasten.
 
Het gevolg hiervan is ook dat het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL in District 1, dat begin april op 3, 4 en 5 april aanstaande zou plaatsvinden, geen doorgang zal vinden, zo is besloten in overleg met het desbetreffende districtsbestuur.
 
Het bestuur van de KNSA is zich ervan bewust dat met deze maatregel wedstrijdschutters gedupeerd kunnen worden in verband met ranking en kwalificatie voor andere wedstrijden. De KNSA zal, in overleg met de Technische Commissies en de districtsbesturen, in de komende tijd bezien op welke wijze de negatieve consequenties daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Het bestuur van SSV Katwijk is in beraad om de juiste maatregelen te kunnen nemen.