Corona nieuws

Beste schutter,

Op deze pagina worden alle nieuwsberichten omtrent de Corona uitbraak die betrekking hebben op onze vereniging gepubliceerd. Hou deze pagina in de gaten!

Met vriendelijke groet,

Ton Kuijt

Secretaris

 

UPDATE 06-04-2020, 23:00

Helaas zijn de maatregelen van kracht tot in ieder geval 28-04-2020, dus tot die tijd zal de vereniging helaas gesloten blijven…

UPDATE 24-03-2020, 21:00

Beste leden van SSV Katwijk,

 

Bij deze een update van uw schietvereniging. Wij zijn u niet vergeten!

Allereerst delen we mede dat wij ons moeten houden aan de sluiting van de verenigingen, en dus gesloten zullen blijven voor verenigingsactiviteiten tot 6-4-2020.

Er is voor evenementen een verbod tot 1-6-2020 dus tot die tijd zijn er geen wedstrijden op de Katwijkse baan.

Dat is een hele tijd zonder schieten, en ook uw bestuur voelt het gemis maar we moeten er gehoor aan geven. Voor ons aller gezondheid!

Verder is ons door de KNSA het volgende meegedeeld:

 
 

“Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt. Er bereiken ons inmiddels tevens berichten dat sommige politie-eenheden de verlenging van verloven wel uitvoeren; die doen dat dan schriftelijk.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.” (Bron: KNSA Nieuwsbrief 104)

Beste leden, denk er aan dat u als de tijd daar is uw verlof ter verlenging aanbied bij Bijzondere Wetten! Er is (nog) geen regel die dit wettelijk regelt, en dus moeten we zelf het initiatief blijven houden.

Tot slot: Zodra de gelegenheid weer daar is, hopen wij jullie allemaal in goede gezondheid weer te mogen begroeten op onze vereniging. 

Namens het bestuur,

 

Ton Kuijt

Secretaris

 

UPDATE 13-03-2020, 14:00

SSV Katwijk gesloten in verband met Corona

Beste mede-schutter,

Het kan u niet zijn ontgaan dat het Corona-virus voor ontwrichting zorgt van onze maatschappij. Om verdere verspreiding te voorkomen is door het NOC*NSF en de KNSA gevraagd alle clubactiviteiten tot in ieder geval 31-3-2020 op te schorten.
Wij, als bestuur van SSV Katwijk, hebben besloten hierin mee te gaan.
Vanaf heden, vrijdag 13-03-2020 is de vereniging gesloten tot in ieder geval dinsdag 31-3-2020. Mochten er zich veranderingen in de situatie voordoen dan zullen wij dat op de gebruikelijke manier communiceren met de leden.
We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Echter, wij moeten onze maatschappelijke verantwoording niet uit de weg gaan en er alles aan doen om te voldoen aan de gestelde richtlijnen.

We hopen op jullie begrip!

Namens het bestuur,

Ton Kuijt
Secretaris

UPDATE 13-03-2020, 10:00

De NOC*NSF en de KNSA hebben een schrijven doen uitgaan met daarin de volgende tekst:

Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met in ieder geval 31 maart 2020.
 
Dat betekent dat wedstrijden zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, tot die datum geen doorgang zullen vinden.
 
In navolging daarop, adviseert het KNSA-bestuur tevens alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen hun verenigingsactiviteiten per direct, in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande, af te gelasten.
 
Het gevolg hiervan is ook dat het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL in District 1, dat begin april op 3, 4 en 5 april aanstaande zou plaatsvinden, geen doorgang zal vinden, zo is besloten in overleg met het desbetreffende districtsbestuur.
 
Het bestuur van de KNSA is zich ervan bewust dat met deze maatregel wedstrijdschutters gedupeerd kunnen worden in verband met ranking en kwalificatie voor andere wedstrijden. De KNSA zal, in overleg met de Technische Commissies en de districtsbesturen, in de komende tijd bezien op welke wijze de negatieve consequenties daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Het bestuur van SSV Katwijk is in beraad om de juiste maatregelen te kunnen nemen.