Leden

De vereniging SSVK is aangesloten bij de KNSA en in bezit van een basiscertificering. Hiermee worden diverse richtlijnen, wet- en regelgeving in acht genomen. Hetgeen is op een zo natuurlijke en pragmatische wijze opgenomen in de interne procedures. De nodige informatie wordt aan elk nieuw lid van de verenging verstrekt, ook aan bestaande schutters die zich als lid bij ons aanmelden. Diverse documentatie ligt ook ter inzage bij het secretariaat, waaronder:

  1. Statuten & Huishoudelijk reglement
  2. Veiligheids- en Baanreglement
  3. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
    1. Informatieblad leden & Externen, Verwerkingsregister, Gedragsprotocol, Privacyverklaring vrijwilligers
    2. KNSA Informatiebrochure en Datalekken protocol, zie ook de knsa-site
  4. Diverse formuleren t.b.v. Aanmelding, Ballotage en Presentie

Reacties zijn gesloten.